Zoek op deze site:
     
rfBlog van: 05-02-2020
door: MK-Award
 
uitreiking MK Award 2019 aan Carly Rose Bedford
 

Rotterdam, 1 februari 2020

Beste vrienden van de MK Award, Hierbij nodigt het bestuur van Stichting MK Award u vriendelijk en trots uit voor de uitreiking van de MK Award 2019 aan Carly Rose Bedford, op zaterdag 8 februari 2020 om 18 uur (inloop vanaf 17.30 uur) in TENT Rotterdam, Witte de Withstraat 50.

De prijs – groot 5000 Euro plus een plaquette – zal aan haar worden uitgereikt door Alex de Vries, voorzitter van de onafhankelijke jury die Carly Rose Bedford aanwees als winnaar van de MK Award 2019. Hij zal de keuze van de jury toelichten. Ook kunstenaar Melanie Bonajo zal het woord voeren; zij was in 2013 winnaar van de eerste MK Award en nomineerde afgelopen zomer Carly Rose Bedford.

Tegelijkertijd opent Carly Rose Bedford’s tentoonstelling Utopian Redux, – haar eerste solo in Nederland. Ze transformeert de tentoonstellingsruimte tot een immersief en kunstmatig landschap, dat uitnodigt om wat wij begrijpen als ‘natuur’ te bezien als ‘queer’. Utopian Redux loopt tot en met 29 maart 2020.

Ook kunt u kijken naar de korte videoportretten die de Rotterdamse cineaste Marieke van der Lippe ook dit keer weer maakte van de drie genomineerden voor de MK Award 2019: naast Carly Rose Bedford ook Quinsy Gario en ieke Trinks. Ook zullen de videoportretten gescreend worden die Marieke van der Lippe maakte van de genomineerden van de drie eerdere edities van de MK Award: Melanie Bonajo, Loek Grootjans en Jan Maarten Voskuil (2013), Gil & Moti en Nishiko (2015) en Peter Fengler, Saskia Janssen en Ad de Jong (2017).

Zo kunt u zelf oordelen hoe de winnaars en de andere shortlisters passen binnen de criteria van de MK Award. Die wordt niet uitgereikt voor uitzonderlijke afzonderlijke kunstwerken, of artistieke oeuvres – maar aan kunstenaars die als onderdeel van hun creatieve praktijk ook een uitgesproken positie innemen ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken cg de samenleving als geheel.

Als zodanig houdt de MK Award de herinnering levend aan het gedachtegoed van Emmo Grofsmid (1951-2011) en Karmin Kartomikromo (1948-2011), oprichters van de MKgalerie in Rotterdam (Witte de Withstraat 53 – pal tegenover TENT Rotterdam) en later ook in Berlijn. Toen zij in de zomer van 2011 – onderweg naar Berlijn – verongelukten was de verslagenheid groot. Nauwelijks van de schrik bekomen bedacht een aantal kunstenaars van de galerie, nu ineens artistiek ontheemd, dat zij een prijs wilden oprichten ter nagedachtenis aan Emmo en Karmin. Dat werd de MK Award.
In plaats van subsidies aan te vragen hielpen de kunstenaars zelf de noodzakelijke fondsen bijeen te brengen. Zij droegen bij aan MK-Editie-dozen als geschenk voor Donateurs en Vrienden, en schonken een deel van de opbrengsten van een speciale verkooptentoonstelling tijdens Art Rotterdam 2012. Uit de fondsen die zo bijeen gebracht werden, zijn de vier edities van de MK Award betaald, plus twee debatten: een over kunstprijzen (2014) en een over artist initiatives (2016). Die gelden zijn nu op. Daarom is deze, de vierde, de laatste aflevering van de MK Award.

Het bestuur van Stichting MK Award kijkt met voldoening terug op de afgelopen jaren. Wij constateren dat het denken van Emmo Grofsmid en Karmin Kartowikromo inmiddels breed ingang heeft gevonden bij jongere generaties kunstenaars in Rotterdam en in Nederland als geheel. Bij dezen willen wij ook u hartelijk danken voor uw enthousiaste belangstelling en actieve steun voor de vier edities van de MK Award.

Gritta Ewald, voorzitter
Guus Vreeburg, secretaris
Willem Besselink, penningmeester

Met dank aan: TENT Rotterdam, CBK Rotterdam, Studio Beige, Martin Zwaan en donateurs.
Copyright © 2015 Stichting MK Award. All rights reserved.

 
oudere artikelen:
 
01-08-2020
Tomas Schats
Boijmans Ahoy drive-thru museum
 
Lees verder
 
21-05-2020
Moca Toronto
Sheelagh Keeley - An Embodied Haptic Space
 
Lees verder
 
19-04-2020
Piet de Jonge
Luis Xertu ontwerpt
affiche Parade
 
Lees verder
 
13-04-2020
Tomas Schats
Erasmusbrugblok
 
Lees verder
 
05-03-2020
Rien Vroegindeweij
Idee 155
 
Lees verder
 
09-02-2020
38CC
Manifestatie Gewoon bijzonder (Bijzonder gewoon)
 
Lees verder
 
05-02-2020
MK-Award
uitreiking MK Award 2019 aan Carly Rose Bedford
 
Lees verder
 
10-03-2017
Karlijne Lafort
Interview met Dirk van Lieshout
 
Lees verder
 
02-02-2016
Karlijne Lafort
Tjalling Mulder - Stuck on Plaster 2015
 
Lees verder
 
27-12-2015
Menno Vuister
Een Oase van Concentratie - tentoonstelling Born of Concentration
 
Lees verder
 
latest news
13-07-2020
laatste nieuws
Kunstenaars elders / Artists elsewhere
 
latest interview:
22-03-2020
freijsen_art_detail
Judith Kuipéri interviewt
Lizan Freijsen en Roeland Merks
 
latest article:
01-08-2020
Tomas Schats: Boijmans Ahoy drive-thru museum
 
contact
stuur ons een e-mail
 
Postadres
Postbus 23021
3001 KA Rotterdam
 
Kamer van Koophandel
41134388
 
IBAN
NL57INGB0006934300
 
Open:
alleen op afspraak
only by appointment
 
anbi